Kryptan och den blå fantasin (mitten 1980-tal) - 120x80 cm