Former Speglingar II (slutet 1990-tal) - 180x140 cm