Former Speglingar I (slutet 1990-tal) - 160x100 cm