Projekt

Deltar i ett internationellt projekt med grafiker från Portugal, Finland, Norge och Sverige med utställningar och workshops i de fyra länderna under 2018 – 2019

Mångfaldens poetiska uttryck och förvandling 2014 – 2015.

Bakgrund
I september 2010 möter jag Marianna Agetorp som driver konstprojektet Galleri Stensjöäng/Skogskatedralen i Älmhults kommun. Jag blir intresserad av hennes sätt att lyfta fram de uråldriga trädens märkliga formationer och förgänglighet i Skogskatedralen. Där inbjuds jag att ställa ut mina skulpturer vid 10 års jubiléet sommaren 2015. Eftersom jag arbetar med temat ”Mångfaldens poesi” kallar jag projektet ”Mångfaldens poetiska uttryck och förvandling”. Förvandling syftar på att allt i existensen är stadd i förvandling.

Mångfaldens poesi IV
Mångfaldens poesi IV

Syfte och genomförande
Idén är bland annat att utmana naturens krafter: vinden, regnen, solen, djuren/småkrypen att agera tillsammans med mina utställda konstverk. Meningen är också att undersöka hur mina skulpturer fungerar i en så annorlunda miljö och hur materialets och färgernas beständighet står sig. I Skogskatedralen rör sig ljus och skuggor livligt. Här finns ingen enhetlig bakgrund. Hängningen blir problematisk men inspirerande. Det gäller att öppna sig för nya tänkesätt och nya möjligheter. När alla skulpturer funnit sin plats, har redan små arbetande spindlar bidragit till dem med tunna nät som skimrar i solljuset. Vid vernissagen på aftonen den 2 juli vandrar vi, ett trettiotal vuxna och barn, på stigarna mot Skogskatedralen till sång och kulning från Maria Bervelius. Under tiden fotograferar Anders Agetorp och bilderna kom sedan att visas på facebook, instagram och hemsidor.

Sumerisk fantasi
Sumerisk fantasi

Efter en månad återkommer jag för Finissage och musikmeditation som Anders Agetorp utformat. Det visar sig att utställningen är intakt, färgerna oförändrade och att materialet är starkt och tåligt. Spindelväven har regnat bort på vissa skulpturer medan andra har fått nya tillskott. Jag lämnar tre konstverk som gåva till Skogskatedralen. Den 18 november kontaktar jag Marianna Agetorp igen för att få veta i vilket skick skulpturerna är. Dagen efter får jag bilder på skulpturer i vinterskrud och en kort video på en av dem som vaggar och snurrar runt.

Jag har haft Projektbidrag från KC Nord.

www.facebook.com/gunnel.oldenmark

signatur

Gunnel skapar kaos i skogen
Gunnel skapar kaos i skogen

[quicktime]http://gunneloldenmark.se/wp-content/uploads/2015/11/IMG_2104.mov[/quicktime]

[quicktime]http://gunneloldenmark.se/wp-content/uploads/2015/11/IMG_2112.mov[/quicktime]